Còn nhớ thời gian trước khi hội nhập WTO. Thị trường SOFA Việt Nam luôn có 1 chổ đứng nhất định trong lòng người tiêu dùng. Thậm chí nhiều cửa hàng cung...